09.05.2023 | 16:11

Організація громадських робіт (ГР) здійснюється місцевими державними адміністраціями, виконавчими комітетами сільських, селищних, міських рад за участю територіальних органів із залученням на добровільних засадах роботодавців.

 УМОВИ РОБОТИ

  • на осіб, які залучаються до таких робіт, поширюються державні соціальні гарантії, передбачені законодавством про працю та зайнятість населення і загальнообов’язкове державне соціальне страхування;
  • період участі зареєстрованих безробітних у ГР зараховується до страхового стажу (в письмовій формі укладають строкові трудові договори і  вносять відповідні записи до трудових книжок);
  • оплата праці таких осіб здійснюється за фактично виконану роботу в розмірі, що не може бути меншим, ніж мінімальний розмір заробітної плати, і відповідно до положень угоди.

 ВИДИ ГРОМАДСЬКИХ РОБІТ визначаються місцевими державними адміністраціями, виконавчими органами сільських, селищних, міських рад.

 ДО ВИКОНАННЯ ГР ЗАЛУЧАЮТЬСЯ

- зареєстровані безробітні;

- особи, які перебувають на обліку в територіальних органах Державної служби зайнятості як такі, що шукають роботу;

- працівники, які втратили частину заробітної плати внаслідок вимушеного скорочення до 50 відсотків передбаченого законодавством тривалості часу у зв’язку із зупиненням (скороченням) виробництва.

 ФІНАНСУВАННЯ РОБІТ

У разі залучення зареєстрованих безробітних до ГР фінансування організації таких робіт здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів та Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

УВАГА!  Громадські роботи виконуються виключно на створених т и м ч а с о в и х місцях.

У разі виникнення питань ЗВЕРТАЙТЕСЯ до фахівців

  • Бериславської філії Херсонського ОЦЗ  +38(050) 2437197
  • Херсонської філії Херсонського ОЦЗ  +38(066) 9015546,  +38(050) 1492317