Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 70 від 31.01.2007 «Про реалізацію статей 19 і 20 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», керуючись Інструкцією, затвердженою наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 06.09.2010 № 270, відділення Фонду надає фінансову допомогу на безповоротній основі для осіб з інвалідністю-мешканців Херсонської області шляхом відшкодування вартості їх навчання у вищих навчальних закладах для здобуття професії.

 Фінансова допомога на безповоротній основі надається особі з інвалідністю, якій індивідуальною програмою реабілітації визначено професійну реабілітацію та професійне навчання.

 Для отримання фінансової допомоги на оплату вартості навчання та перекваліфікації особам з інвалідністю, які зареєстровані і проживають на території Херсонській області, необхідно звертатися із заявою до відділення Фонду та надати наступні документи:

- копію паспорта (1,2,11 сторінки), а також за потреби, копію законного представника особи з інвалідністю, документа, що підтверджує його повноваження;

- копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера або паспорта з позначкою щодо наявності права здійснювати будь-які платежі без ідентифікаційного номера;

- копію довідки МСЕК про встановлення інвалідності (для дітей з інвалідністю – висновок ЛКК);

- копію індивідуальної програми реабілітації особи з інвалідністю (дитини з інвалідністю)

 - копію документа державного зразка про освіту (повну загальну середню освіту, базову загальну освіту);

- копію сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти (за наявності); 

- повідомлення навчального закладу, що підтверджує його готовність надати освітні послуги особі з інвалідністю;

-  копію ліцензії ВНЗ та сертифіката акредитації за обраною спеціальністю та освітньо-кваліфікаційним рівнем;

- документ, що підтверджує вартість надання освітніх послуг за навчальний рік посеместрово;

- згода на збір та обробку персональних даних;

-  копію довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (у разі якщо заявник - фізична особа є внутрішньо переміщеною особою).

Фінансова допомога надається один раз для здобуття особи з інвалідністю одного освітньо-кваліфікаційного рівня в межах одного освітнього рівня (професійно-технічна освіта, базова вища освіта та повна вища освіта).

 За більш детальною інформацією необхідно звертатися до Херсонського обласного відділення Фонду соціального захисту інвалідів за адресою: провулок Інженера Корсакова, 5-А,  м. Херсон або за тел. (0552) 49-02-12

Анонс/Подія: 
Подія