23.02.2022 | 13:14

Після надання статусу безробітного кар’єрний радник разом із клієнтом на основі результатів профілювання розробляють індивідуальний план працевлаштування, у якому закріплюють взаємні права й обов’язки обох сторін та зазначають комплекс заходів для пошуку роботи, зокрема:

  • заходи, пов’язані з пошуком роботи;
  • перелік активних заходів для забезпечення зайнятості;
  • заходи, пов’язані з отриманням освітніх послуг.
  • Індивідуальним планом працевлаштування також визначаються:
  • індивідуальні особливості особи, які впливають на працевлаштування;
  • строки, звітність та порядок інформування щодо виконання заходів, кількість заходів та зустрічей з кар’єрним радником та іншими фахівцями центру зайнятості;
  • умови внесення змін та відповідальність кожної зі сторін за невиконання чи неналежне виконання заходів індивідуального плану працевлаштування тощо.

В індивідуальному плані зазначаються підприємства та організації, які  клієнт має відвідати до наступного візиту фахівця, джерела інформації про вакансії, що треба опрацювати та роботодавці, яким варто надіслати резюме.

Документ складається у двох примірниках та підписується безпосередньо клієнтом та кар'єрним радником.

Для забезпечення оперативного зв’язку в ньому обов’язково зазначаються контактні дані (номери телефонів, адреси електронної пошти тощо) обох сторін.

Складений індивідуальний план працевлаштування підписується протягом трьох робочих днів.

У разі відмови від складення, підписання, а також невиконання без поважних причин індивідуального плану працевлаштування, реєстрація безробітного припиняється.

Розробка індивідуального плану працевлаштування дає змогу клієнтам скласти реальне уявлення про ринок праці, його особливості, усвідомити необхідність особистої активної участі в процесі пошуку роботи.

Найкращим логічним завершенням плану – є успішне працевлаштування клієнта служби. Робота є! Знайдемо роботу разом!