Юрист - це професіонал, який стоїть на сторожі закону. Відмінно розбираючись в правової документації, він захищає інтереси громадян, які звернулися до нього за допомогою. Звичайно, так звучить тільки саме загальне визначення.Юристи, що працюють в міністерствах і відомствах, займаються нормотворчої діяльністю, тобто безпосередньо «складають», розробляють формулювання законів, постанов, указів. Також вони редагують і переглядають зміст правової документації.Юристи високого класу працюють в суді, прокуратурі, поліції, що наглядають органах, також в податковій і митній службах. Вони захищають громадський порядок, попереджають і розслідують правопорушення.

Особисті якості:

Високе почуття відповідальності, розвинене логічне мислення, ініціативність, наполегливість, копіткість, концентрація уваги, емоційна стійкість, гарна пам'ять.

Вимоги до професійної підготовки:

Спеціаліст зобов'язаний знати Конституцію України, чинне законодавство, цивільне, трудове, кримінальне, фінансове, адміністративне право, методи криміналістики, психологію, логіку, основи економіки, організації праці, виробництва і управління.

Перспективи:

Юрист - загальна назва професії, яка об'єднує всіх тих, хто служить закону. Адвокат, прокурор, нотаріус, юрисконсульт, трудовий або податковий інспектор - все це юристи відповідних спеціальностей, кожна з яких пов'язана з певною галуззю права.