Форми заяв

для отримання роботодавцем дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, продовження строку дії дозволу

на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, внесення змін до дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства

 

 

Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 15 листопада 2017 р. N 858

 

_____________________________________
  (найменування органу, до якого подається заява)
_____________________________________
  (повне та скорочене найменування роботодавця -
_____________________________________
  юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові
                фізичної особи - підприємця)

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВА
про отримання роботодавцем дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства

Прошу видати дозвіл на застосування праці _______________________________________________
                                                                                                                                                    (прізвище,
_____________________________________________________________________________________
                                                                                             ім'я, по батькові)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                   (громадянство/підданство)
на строк _____________________________________________________________________________
                       (зазначається строк дії дозволу згідно з вимогами статті 423 Закону України "Про зайнятість населення")
на посаді (за професією) _______________________________________________________________,
                                                                                                     (згідно з Національним класифікатором
                                                                                                        ДК 003:2010 "Класифікатор професій")

який є:

  іноземним найманим працівником;

  відрядженим іноземним працівником;

  внутрішньокорпоративним цесіонарієм;

  іноземним високооплачуваним професіоналом;

  засновником та/або учасником, та/або бенефіціаром (контролером) юридичної особи, утвореної в Україні;

  іноземним працівником творчої професії;

  іноземцем або особою без громадянства, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту;

  іноземним ІТ-професіоналом;

  випускником вищого навчального закладу, включеного до першої сотні у світовому рейтингу
_____________________________________________________________________________________.
                                                                                     (назва світового рейтингу)

Підтверджую, що посада, на якій застосовуватиметься праця іноземця або особи без громадянства, відповідно до законів не пов'язана з належністю до громадянства України та не потребує надання допуску до державної таємниці.

Адреса електронної пошти ______________________________________________________________

Код виду економічної діяльності згідно з Національним класифікатором ДК 009:2010 "Класифікація видів економічної діяльності"____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Місцезнаходження роботодавця - юридичної особи/фізичної особи - підприємця ________________
_____________________________________________________________________________________

Контактний телефон ___________________________________________________________________

Додаток: на ___ арк.

___ ____________ 20__ р.

 

____________________________
(підпис керівника юридичної особи / фізичної особи - підприємця)

________________
(ініціали та прізвище)

 

М. П. (за наявності)

 

 

Додаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 15 листопада 2017 р. N 858

 

_____________________________________
   (найменування органу, до якого подається заява)
_____________________________________
   (повне та скорочене найменування роботодавця -
_____________________________________
  юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові
                      фізичної особи - підприємця)

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВА

 про продовження строку дії дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства

 

Прошу продовжити строк дії дозволу на застосування праці _________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                                          (прізвище, ім'я, по батькові)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                           (громадянство/підданство)
до ___________________________________________________________________________________
                           (зазначається строк згідно з вимогами статті 423 Закону України "Про зайнятість населення")
на посаді (за професією) _______________________________________________________________,
                                                                                                  (згідно з Національним класифікатором
                                                                                                     ДК 003:2010 "Класифікатор професій")

який є:

  іноземним найманим працівником;

  відрядженим іноземним працівником;

  внутрішньокорпоративним цесіонарієм;

  іноземним високооплачуваним професіоналом;

  засновником та/або учасником, та/або бенефіціаром (контролером) юридичної особи, утвореної в Україні;

  іноземним працівником творчої професії;

  іноземцем або особою без громадянства, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту;

  іноземним IT-професіоналом;

  випускником вищого навчального закладу, включеного до першої сотні у світовому рейтингу
_____________________________________________________________________________________.
                                                                                     (назва світового рейтингу)

Підтверджую, що посада, на якій застосовуватиметься праця іноземця або особи без громадянства, відповідно до законів не пов'язана з належністю до громадянства України та не потребує надання допуску до державної таємниці.

Адреса електронної пошти _____________________________________________________________

Код виду економічної діяльності згідно з Національним класифікатором ДК 009:2010 "Класифікація видів економічної діяльності"____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Місцезнаходження роботодавця - юридичної особи/фізичної особи - підприємця ________________
_____________________________________________________________________________________

Контактний телефон ___________________________________________________________________

Додаток: на ___ арк.

___ ____________ 20__ р.

 

____________________________
(підпис керівника юридичної особи / фізичної особи - підприємця)

________________
(ініціали та прізвище)

 

М. П. (за наявності)

 

 

 

Додаток 3
до постанови Кабінету Міністрів України
від 15 листопада 2017 р. N 858

 

 

 

_____________________________________
   (найменування органу, до якого подається заява)
_____________________________________
    (повне та скорочене найменування роботодавця -
_____________________________________
             юридичної особи або прізвище, ім'я та
            по батькові фізичної особи - підприємця)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВА

про внесення змін до дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства

Прошу внести зміни до дозволу N ___________ на застосування праці
_____________________________________________________________________________________
                                                                                      (прізвище, ім'я, по батькові)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                       (громадянство/підданство)

у зв'язку із:

  зміною найменування юридичної особи - роботодавця, реорганізацією або виділом юридичної особи - роботодавця, зміною імені та/або прізвища, та/або по батькові фізичної особи - підприємця, який є роботодавцем;

  оформленням нового паспортного документа іноземця або особи без громадянства, у тому числі в разі зміни імені та/або прізвища, та/або по батькові іноземця або особи без громадянства;

  зміною найменування посади іноземця або особи без громадянства, переведенням на іншу посаду в одного роботодавця у межах строку, на який видано дозвіл.

Адреса електронної пошти ______________________________________________________________

Код виду економічної діяльності згідно з Національним класифікатором ДК 009:2010 "Класифікація видів економічної діяльності"____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Місцезнаходження роботодавця - юридичної особи/фізичної особи - підприємця ________________
_____________________________________________________________________________________

Контактний телефон ___________________________________________________________________

Додаток: на ___ арк.

___ ____________ 20__ р.

 

____________________________
(підпис керівника юридичної особи / фізичної особи - підприємця)

________________
(ініціали та прізвище)

 

М. П. (за наявності)