Зростання конкуренції на ринку праці зумовлює підвищення вимог до рівня конкурентоспроможності громадян, особливо до рівня їх професійної придатності. Ринок праці все більше вимагає творчих працівників, які підготовлені до самостійної, раціоналізаторської і винахідницької діяльності в різних галузях народного господарства та приватного сектора.

В умовах конкуренції перемогу отримує висококваліфікований працівник, який використовує у своїй діяльності новинки науки і техніки. Це – проблема соціальна, економічна і водночас психологічна. Від правильного її розв’язання залежить забезпечення всіх ділянок суспільного виробництва робочою силою, раціональне відтворення й використання трудових ресурсів, піднесення продуктивності праці, здійснення на практиці принципу «від кожного за здібностями». Йдеться про те, щоб кожна людина була задоволена обраною професією, любила її, творчо ставилася до неї, відчувала радість праці, розвивала свої сили, щоб праця на благо суспільства стала джерелом її особистого щастя. Таким фахівцем може стати лише людина, котра при обиранні майбутньої професії орієнтувалась на формулу: «треба – можу – хочу». Але знайти себе, свою професію і своє місце у житті – складне завдання,  адже у сучасному світі налічується більше 40000 професій.

З давніх часів, від покоління до покоління, підростаючій зміні передавався соціальний та професійний досвід. Завдання підготовки молоді до практичної діяльності поставало перед народами і цивілізаціями завжди, але вирішувалось по-різному. Одним із методів зменшення рівня безробіття є здійснення заходів щодо його запобігання. Тому велика увага приділяється профорієнтаційній роботі з потенційними клієнтами служби зайнятості, тими, які стоять перед вибором професійної діяльності, тобто із випускниками шкіл, молоддю.

На сучасному етапі розвитку суспільства профорієнтація являє собою процес динамічного узгодження можливостей індивіда з вимогами професії. Це система організації та проведення роботи, спрямованої на отримання молоддю необхідних знань про соціально-економічні й психофізіологічні умови правильного вибору професії, формування у них уміння аналізувати вимоги різних професій до психологічної структури особистості, а також свої професійно значущі якості, шляхи й засоби їх розвитку.  

Сьогодні профорієнтація молодого покоління набуває все більшої актуальності. Старшокласникам часто бракує інформації стосовно питань професійного вибору в сучасних соціально-економічних умовах, а особливо знань щодо своїх особистісних психологічних та психофізіологічних особливостей і можливостей.

Цілком зрозуміло, що робота фахівців служби зайнятості акцентована на наданні комплексних профорієнтаційних послуг безробітній молоді та випускникам шкіл, а саме: довідково-інформаційних та профдіагностичних консультацій, психологічної підтримки та допомоги у формуванні власного професійного плану.

У структурі Херсонської обласної служби зайнятості працює 20 соціально - психологічних тренінгових центрів. Діяльність центрів здійснюється під організаційно-методичним керівництвом відділу організації профорієнтації обласного центру зайнятості.

У центрах надається практична допомога перш за все молоді в професійному самовизначенні та особистісному розвитку. Спеціалісти з профорієнтації сприяють формуванню адекватної самооцінки та соціально-психологічної адаптації до реальних умов життя, подоланню кризових ситуацій та досягненню впевненості. Індивідуальний підхід забезпечує й допомагає особистості пізнати та розвинути власну індивідуальність, змінити за необхідності моделі власної поведінки, сформувати нові цінності.

Основними завданнями соціально-психологічних тренінгових центрів є:

  • надання психологічної допомоги населенню, переважно молоді та соціально незахищеним верствам населення;
  • здійснення психологічної профілактики у попередженні реальної чи потенційної незайнятості або неможливості професійної самореалізації;
  • надання психологічної підтримки та здійснення психокорекції для зняття психологічного напруження, суб’єктивних переживань особи, що перешкоджають професійній та соціальній самореалізації;
  • формування психологічної готовності до праці у молоді, зміна мотиваційних установок до трудової діяльності.

У кожному центрі щоденно надаються індивідуальні консультації для зайнятих та незайнятих громадян, молоді, в тому числі учнів загальноосвітніх шкіл, щодо професійного самовизначення, реалізації професійних намірів та питань професійного навчання.

Зокрема, семінари-тренінги спрямовані на орієнтацію молоді, в першу чергу, на робітничі професії актуальні на ринку праці та на формування позитивної мотивації до праці.