Як обрати собі професію? Нажаль, значна частина випускників не має визначених професійних намірів,  і без допомоги спеціалістів зробити вибір дуже важко.

Інтереси сучасної дорослої людини та підлітків надзвичайно різ­номанітні. Вони формуються завдяки індивідуальним біологічним потребам та інтелектуально-психологічних особливостям. Кожна людина на певному етапі свого розвитку, перебуває у ста­ні невизначеності, непевності. І це нормально. Особливо гостро це відчуває молодь, що закінчує середній загальноосвітній заклад.

Вибір – це надважливий інтелекту­ально-психологічний процес. Людське життя – це постійний вибір одного варіанта з багатьох можливих: пове­дінки, дій, міркувань. А ус­піх в житті людини залежить від зроблених правильних виборів.

Соціологічні дослідження свідчать, що практично кожен третій випускник обирає собі майбутню професію стихійно, без аналізу реальних і потенцій­них ресурсів. Дуже часто проявляється сильна залежність ви­бору від випадкових факторів, таких як поради друзів або знайомих, гонитва за модою, нав’язане батьками або вчителями. Ця помилка в виборі, окрім матеріальних затрат, містить великий психо­логічний негативний вплив на людину: розчарування в житті, невпевненість в собі, депресія. Тому дуже важливо пізнати себе, закласти психологічний фундамент свого вибору.

Ніколи ще людс­тво не переживало таких глибинних і карди­нальних змін у сфері праці, як нині. Старіння і відмирання давніх професій супроводжуєть­ся появою нових, цікавих і привабливих.

Сьогодні до найманих працівників пред’являють досить високі вимоги: пріо­ритети змістилися на користь якісних показ­ників, пов'язаних зі структурою професійної придатності: інтереси, здібності, стан здоров'я та інші фак­тори.

Тому найскладніше питання: як із величезної кількості професій вибрати одну, найбільш підходящу?

Процес прийняття рішення може значно ускладнитися, якщо молода лю­дина має схильність до кількох предметів одразу, наприклад, до фізики, малюванню, історії. В такій ситуації варто обговорити свої міркування із друзями, батьками, вчителями, психологом, профконсультантом. Можна звернутися до центру зайнятості і безкоштовно пройти тестування та отримати профконсультаційну послугу. Це прояснить ситуацію і допоможе її оцінити.

Коли ви вже вирішили – ким бажаєте стати – треба визначи­тися у якому навчальному закладі будете здобува­ти освіту за обраною професією. Без цього кар'єрні задуми можуть залишитись лише мріями.

Важливо нагадати, що не слід понад міру боятися того, що вибір професії визначатиме спря­мованість усього життєвого шляху. Майже завжди можна змінити обрану професію. Освоєння нової або суміжної професії зробить вас більш компетентним і конкурентоздатним на сучасному ринку праці.

(за матеріалами інтернет-ресурсу)